Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1123795
Hlavná stránka/Novinky

Novinky

Projekt MiniZOO v TESCO

Napísal spravcawebu 10.06.21

Vážení priatelia

Po celkovom zrátaní všetkých žetónov sme sa stali oficiálnymi víťazmi projektu ktorým vďaka spoločnosti Tesco budeme môcť zariadiť a zdokonaliť našu miniZOO aj pre Vaše deti a ponúknuť im nezabudnuteľný zážitok medzi našimi malými zvieratkami. Vážime si každý Váš hlas a Vám všetkým ktorí ste nás podporili patrí naša obrovská vďaka.

S pozdravom CVČkari :)

 

Centrum voľného času Myjava sa zapojilo do ďalšej výzvy grantového programu spoločnosti TESCO a prihlásilo doň projekt z názvom MiniZOO v CVČ Myjava. Jeho cieľom je vylepšiť, otvoriť a sprístupniť priestory so zvieratami pre širšiu verejnosť. Pre mamičky s deťmi, mládež, seniorov, zdravotne znevýhodnených občanov, a to celoročne, ideálne každý deň v presne stanovenom čase. V dopoludňajších hodinách by zasa MiniZOO slúžila základným a materským školám na spestrenie hodín biológie, prvouky či prírodovedy. Aby sa tento zámer podarilo zrealizovať, treba zaň v predajni TESCO hlasovať.

A to v období od 14. júna do 11. júla 2021 prostredníctvom žetónov, ktoré zákazníci dostanú po nákupe pri pokladni a vhodia ich do osudia tomu súťažnému projektu, ktorý sa im najviac páči. Prečo teda hlasovať práve za MiniZOO v myjavskom CVČ? Preto, aby...:

 • ... ste mohli mať priamy kontakt so zvieratami, keďže nie každý má podmienky a možnosti na chov zvierat doma,
 • ... ste nemuseli cestovať ďaleko, ak chcete vidieť a byť v kontakte s exotickými zvieratami,
 • ... ste mali kde tráviť voľný čas s deťmi aj v prípade nepriaznivého počasia,
 • ... si deti vytvárali pozitívny vzťah k zvieratám a prírode,
 • ... sa deti i dospelí učili zodpovednosti a empatií,
 • ... sa mohli deti zo škôl učiť biológiu, prírodovedu a prvouku zážitkovou formou, pretože ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

Prosíme vás o podporu, aby sa nadšencom a pedagógom z CVČ Myjava podarilo tento projekt aj zrealizovať a rozšírila sa tak ponuka možností na trávenie voľného času i vzdelávania v našom meste a regióne. Budeme vám vďační za každý hlas i za sprostredkovanie tejto informácie vašim blízkym a priateľom. Ďakujeme!

minizoo_myjava

Last Updated on Monday, 11 October 2021 15:17
 

Prímestské tábory 2021

Napísal spravcawebu 13.04.21

Max počet 35 :  Počet voľných miest v turnusoch :    1-  0   2-  0   3-  0    4-  0

primestsky_tabor_21

Last Updated on Monday, 11 October 2021 15:13
 

Pobytový UFO tábor 2021

Napísal spravcawebu 13.04.21

pobytovy_tabor_21

Last Updated on Monday, 11 October 2021 15:14
 

Plán júl - august 2021

Napísal spravcawebu 14.07.21

 

 

Last Updated on Thursday, 04 November 2021 21:10
 

OZNAM o otvorení CVČ

Napísal spravcawebu 14.05.21

Vážení rodičia, naše milé deti.

Oznamujeme Vám , že v pondelok 17.5.2021 opäť otvárame a obnovujeme činnosť záujmových krúžkov CVČ -  Centra voľného času v Myjave.

Na to, aby ste mohli krúžok navštevovať, potrebujeme:

 • vždy na začiatku krúžku predložiť vedúcemu záujmoveho krúžku podpísané tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Každý týždeň dopíšete len dátum a podpis. POZOR! Deťom do 18 rokov ho podpisuje zákonný zástupca, plnoletí členovia krúžkov majú vlastné tlačivo (obe sú dole pod textom)
 • pri nástupe na  krúžok treba zaplatiť aj  poplatok. Niektorí ste zaplatili už v októbri, Vám platbu prenesieme a alikvotnú čiastku vrátime po ukončení školského roku. Vy, ktorí ste ešte neplatili, stačí, keď zaplatíte podľa prihlášky /1 mesiac (podľa kategórie: deti MŠ, ZŠ ,VŠ  4,00 Eur, dospelá osoba od 18 + rokov 6,00 Eur. Členovia s trvalým pobytom mimo MY majú poplatok vyšší, ak ich obec neprispieva na našu činnosť). Číslo účtu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 6809 6926 , variabilný symbol: 2021, do poznámky uviesť (meno a priezvisko dieťaťa a krúžok)
 • dieťa od 6 rokov musí mať počas krúžku prekryté horné dýchacie cesty rúškom (mimo športových aktivít)
 • sprievodcovia detí majú vstup do budovy zakázaný (s výnimkou vstupu do vestibulu pred 1.krúžkom za účelom prevzatia čistých tlačív)
 • v prílohe máte aj tlačivo "Súhlas so spracovaním osobných údajov", ak ste ho nevypisovali na začiatku školského roku prosíme ho priniesť vypísané!
 • V prípade, že si tlačivá nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícii pred začiatkom 1.krúžku v CVČ, príďte si ho vypísať
 • krúžková činnosť bude ukončená v týždni od 14. do 18.júna 2021 (príprava CVČ na letnú činnosť)
 • deti sa môžu prezúvať, obuv a veci však berú so sebou do učebne (v budove CVČ)
 • prosíme, aby mali so sebou náhradné rúško, príp. vlastnú dezinfekciu (ak im naša nevyhovuje)

VÁŠ KRÚŽOK JE V ROZVRHU / sekcia záujmové krúžky- rozvrh hodín / : deň/čas/miesto

Tešíme sa na Vás, Vaši CVČkári :-)

 

Last Updated on Friday, 14 May 2021 12:43
 

Plán predmetových olympiád 2020-21

Napísal Service 01.02.10

Forma realizácie Okresných Kôl :  dištančnou /prezenčnou formou podľa podmienok

 

26. 11.2020    Technická olympiáda OK

27. 11.2020    Slovenský jazyk a lit. – olympiáda OK

 

13. 1. 2021      Anglický jazyk – olympiáda OK

20. 1. 2021      Nemecký jazyk – olympiáda OK

27. 1. 2021      Matematická olympiáda Z 9 OK

 

5. 2. 2021      Geografická olympiáda  E-G OK

8. 2. 2021      Biologická olympiáda C OK

11.2. 2021     Dejepisná olympiáda OK

 

17. 3. 2021      Fyzikálna olympiáda E, F  OK

31. 3. 2021      Matematická olympiáda Z 6,7,8  OK

 

8. 4. 2021        Biologická olympiáda E  OK

13. 4. 2021      Pytagoriáda P 3,4,5  OK

14. 4. 2021      Pytagoriáda P 6,7,8  OK

20. 4. 2021      Biologická olympiáda  D  OK

 

7. 6. 2021      Hurbanov pamätník OK

Last Updated on Wednesday, 14 July 2021 08:05
 

PF 2021

Napísal spravcawebu 16.12.20

pf_2021

Last Updated on Wednesday, 16 December 2020 13:41
 
8 / 90

Plán mesiaca

Plán marec 2023

27.2. - 2. 3. Jarné prázdniny v CVČ,  8,00 -15,30 hod.

6. 3. Kartový turnaj , CVČ  13.30 h.

7. 3. Darčeky k MDŽ ,  CVČ 15.30 h.

8. 3. Volejbal MIX – okresné kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h.

10.3.Bedminton – okresné kolo SŠ,  GYM 8.30 h.

11. 3. Koncert Alyen Band,  CVČ 19.30 h.

15. 3. Fyzikálna olympiáda E,F - okresné kolo ZŠ , CVČ  8.30 h.

16. 3. MidiVolley Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM  8.00 h.

18. 3. Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.30 h.

20. 3. Pytagoriáda P 3,4,5 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

21. 3. Pytagoriáda P 6,7,8 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

23. 3. Streetbasket Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.00 h.

24. 3. Volejbal mix -  regionálne kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h

28. 3.Basketbal Ch,D - regionálne kolo SŠ,  GYM 8.00 h.

30. 3.Chemická olympiáda D  - okresné kolo ZŠ , GYM 8.00 h.

Vybíjana koed. 1.-4 roč. -  okresné kolo ZŠ, ZŠ Šturova 8.30 h.

31. 3. Geografická olympiáda E,F,G - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.30 h.

Meniny má:
Dnes 24.03. : Gabriel
Zajtra 25.03. : Marián