Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1075522
 

Kalendár súťaží 2020/21

Kalendár vedomostných olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží na školský rok 2020/2021

Názov súťaže školské kolo termín zaslania
prihlášky do OK
miesto konania termín OK termín KK
Olympiáda zo SJ a lit. do 06.11.2020 do 18.11.2020 Myjava distanc 27.11.2020 Trenčín 12.2.2021
Olympiáda z angl. jazyka do 30.11.2020 do 10.12.2020 Myjava distanc 13.1.2021 Dub n V 10.2.2021
Olympiáda z nem. jazyka do 30.11.2020 do 10.12.2020 Myjava distanc 20.1.2021 Tn Tepla 9.2.2021
Dejepisná olympiáda do 11.12.2020 do 20.01.2021 Myjava SturMY 11.2.2021 Trencin 22.3.2021
Matematická olympiáda Z 5,9 do 14.12.
Z 6,7,8 do 26.2.

do 20.12.2020
do 30.3.2021

Myjava CVCMY Z 5,9    27.1.
5,6,7,8   14.4.

Trenč Tepla Z9 16.3.21

Pytagoriáda P 3,4,5  9.12.
P 6,7,8  10.12.
do 20.12.2020
do 20.12.2020
Myjava ViestMY P 3,4,5 13.4.21
P 6,7,8 14.4.21

Fyzikálna olympiáda

E, F    do 14.2.21
G   do 30.4.21

do 28.2.2021 Myjava CVCMY E F   17.3.21

Prievidza E 21.4.21
Biologická olympiáda

C do 8.1.21
D do 19.3.21
E do 11.3.21
F do 16.4.21

C do 22.1.21
D do 30.3.21
D do 20.3.21
E do 25.4.21
Myjava CVCMY

C 8.2.21
D 20.4.21
D 8.4.21
E 6.5.21

C 19.3.21
PovBystr
E 4.5.21
Chemická olympiáda D do 12.2.21 D do 20.2.21 Myjava D 12.3.2021 Novaky D 22.4.21
Geografická olympiáda E,F,G
do 4.12.2020
do 20.1.2021 Myjava GYMMY

E F G
5.2.2021

NMnV E,F 16.4.21
Technicka olympiáda do 8.10.2020 do 15.11.2020 A,B  26.11.20 NMnV A,B  4.2.21

Hurbanov pamätník

poezia,proza,divadlo

do --- do --- Myjava nebude

nebude

Šalianský Maťko do --- do --- Myjava nebude nebude
Rozprávkové vretienko do --- do  --- Myjava nebude nebude
Štúrov a Dubčekov Uhr. do --- do --- NM n V nebude nebude
Slavik Slovenska do --- do --- Myjava nebude nebude

Kontaktná osoba: Mgr. Mário Duga, CVČ,Dolná štvrť 368/23, 907 01 Myjava

 

Plán mesiaca

Plán október 2022

11.10.  Turnaj v stolnom futbale a tenise, CVČ 14.00 hod.

14.10.  Vyroba svetlonosov z papiera, CVČ 14.00 hod.

17.10.  Zemepisný kvíz - hlavné mestá štátov, CVČ 14.00 hod.

18.10.  Rada školy pri CVČ, CVČ 17.00 hod.

20.10.  Veľký Futbal Ch SŠ – okresné kolo,  UT Spartak My 8.30 hod.

26.10.  Veľký Futbal Ch SŠ – regionálne kolo,  UT Spartak My 9.30 hod.

Halloween party, CVČ 15.30 hod.

27.10   Futbal Škol.pohár Ch ZŠ – okresné kolo,  ZŠ Šturova My 8.30 hod.

Po stopach líšky Elišky - prespávačka, Javorinka Dubník , CVČ 15.30 hod.

28.10.   Komunálne voľby 2022 , CVČ  7,00 -  20.00 hod.

28.10.  -1.11.   Jesenné prázdniny

2.11.   Lampionová spomienka ,  18.00 hod. mesto

Meniny má:
Dnes 02.12. : Bibiána
Zajtra 03.12. : Oldrich