Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1127034
 

Kalendár súťaží 2020/21

Kalendár vedomostných olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží na školský rok 2020/2021

Názov súťaže školské kolo termín zaslania
prihlášky do OK
miesto konania termín OK termín KK
Olympiáda zo SJ a lit. do 06.11.2020 do 18.11.2020 Myjava distanc 27.11.2020 Trenčín 12.2.2021
Olympiáda z angl. jazyka do 30.11.2020 do 10.12.2020 Myjava distanc 13.1.2021 Dub n V 10.2.2021
Olympiáda z nem. jazyka do 30.11.2020 do 10.12.2020 Myjava distanc 20.1.2021 Tn Tepla 9.2.2021
Dejepisná olympiáda do 11.12.2020 do 20.01.2021 Myjava SturMY 11.2.2021 Trencin 22.3.2021
Matematická olympiáda Z 5,9 do 14.12.
Z 6,7,8 do 26.2.

do 20.12.2020
do 30.3.2021

Myjava CVCMY Z 5,9    27.1.
5,6,7,8   14.4.

Trenč Tepla Z9 16.3.21

Pytagoriáda P 3,4,5  9.12.
P 6,7,8  10.12.
do 20.12.2020
do 20.12.2020
Myjava ViestMY P 3,4,5 13.4.21
P 6,7,8 14.4.21

Fyzikálna olympiáda

E, F    do 14.2.21
G   do 30.4.21

do 28.2.2021 Myjava CVCMY E F   17.3.21

Prievidza E 21.4.21
Biologická olympiáda

C do 8.1.21
D do 19.3.21
E do 11.3.21
F do 16.4.21

C do 22.1.21
D do 30.3.21
D do 20.3.21
E do 25.4.21
Myjava CVCMY

C 8.2.21
D 20.4.21
D 8.4.21
E 6.5.21

C 19.3.21
PovBystr
E 4.5.21
Chemická olympiáda D do 12.2.21 D do 20.2.21 Myjava D 12.3.2021 Novaky D 22.4.21
Geografická olympiáda E,F,G
do 4.12.2020
do 20.1.2021 Myjava GYMMY

E F G
5.2.2021

NMnV E,F 16.4.21
Technicka olympiáda do 8.10.2020 do 15.11.2020 A,B  26.11.20 NMnV A,B  4.2.21

Hurbanov pamätník

poezia,proza,divadlo

do --- do --- Myjava nebude

nebude

Šalianský Maťko do --- do --- Myjava nebude nebude
Rozprávkové vretienko do --- do  --- Myjava nebude nebude
Štúrov a Dubčekov Uhr. do --- do --- NM n V nebude nebude
Slavik Slovenska do --- do --- Myjava nebude nebude

Kontaktná osoba: Mgr. Mário Duga, CVČ,Dolná štvrť 368/23, 907 01 Myjava

 

Plán mesiaca

Plán marec 2023

27.2. - 2. 3. Jarné prázdniny v CVČ,  8,00 -15,30 hod.

6. 3. Kartový turnaj , CVČ  13.30 h.

7. 3. Darčeky k MDŽ ,  CVČ 15.30 h.

8. 3. Volejbal MIX – okresné kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h.

10.3.Bedminton – okresné kolo SŠ,  GYM 8.30 h.

11. 3. Koncert Alyen Band,  CVČ 19.30 h.

15. 3. Fyzikálna olympiáda E,F - okresné kolo ZŠ , CVČ  8.30 h.

16. 3. MidiVolley Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM  8.00 h.

18. 3. Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.30 h.

20. 3. Pytagoriáda P 3,4,5 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

21. 3. Pytagoriáda P 6,7,8 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

23. 3. Streetbasket Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.00 h.

24. 3. Volejbal mix -  regionálne kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h

28. 3.Basketbal Ch,D - regionálne kolo SŠ,  GYM 8.00 h.

30. 3.Chemická olympiáda D  - okresné kolo ZŠ , GYM 8.00 h.

Vybíjana koed. 1.-4 roč. -  okresné kolo ZŠ, ZŠ Šturova 8.30 h.

31. 3. Geografická olympiáda E,F,G - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.30 h.

Meniny má:
Dnes 31.03. : Benjamín
Zajtra 01.04. : Hugo