Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1125311
 

Rozvrh hodin 2022-23

Deň

od - do Záujmový krúžok Miesto Vedúci
Pondelok

 

12.00 – 14.00
13.00 – 17.00
14.15 – 16.00
14.30 – 16.30
16.00 – 18.00 16.00 – 17.30
16.30 – 18.30
16.30 – 18.00
18.00 – 20.00

Mažoretky MŠ
Klubové aktivity @ internet

Šikovníček pre ZŠ
Florbalový ZŠ
Futbalový D SŠ
Tvorivý - Detský Domov
Modelársky
Basketbal
Loptové hry

MŠ SNP
CVČ

CVČ
SPŠ
ŠH
DeD
CVČ
SPŠ
SPŠ

Dugová V.
Duga M.
Dugová V.
Kollár I. ext.
Neveďalová I. ext.
Dugová V.
Hrín M. ext.
Šimko R. ext.
Petrášova A. ext.

Utorok

12.00 – 14.00 13.00 – 15.30
13.00 – 15.15
14.15 – 16.15
15.00 – 16.30
15.00 – 17.15
18.00 – 19.30

Anglicky jazyk MŠ

Klubové aktivity @ internet
Studená kuchyňa 
Šachový ZŠ
Volejbal ZŠ
Zvieratkový/Stud.kuchyňa
Spectar/Sebaobrana

MŠ SNP 
CVČ
CVČ
CVČ 
ZŠ Viestova 
CVČ
CVČ

Klvačová M. ext.
Duga M.
Dugová V. 
Perička P. ext.

Viskup K. ext.
Tomič/Vachu/Dugo
Vydarený P. ext.

Streda

 

12.00 – 14.00 13.00 – 15.30
13.00 – 15.15
15.00 – 17.15
19.00 – 20.00

Anglicky jazyk MŠ

Klubové aktivity @ internet
Zvieratka pre verejnosť
Zvieratkový/Stud.kuchyňa
Joga

MŠ SNP
CVČ
CVČ
CVČ
CVČ

Klvačová M. ext.
Duga M.
Dugová V.
Tomič/Vachu/Dugo
Bartovicova Z. ext.

Štvrtok

 

09.15 – 11.15
13.00 – 15.00
13.00 – 16.00
14.30 – 16.30
15.15 – 17.15
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
17.00 – 18.30

Zvieratkový /Tvorivý - DSS
Zvieratka pre verejnosť
Klubové aktivity @ internet
Výtvarný atelier ZŠ
Zvieratkový/
Stud.kuchyňa
Futbal D ZŠ
Volejbal ZŠ
Country tance  *

CVČ 
CVČ
CVČ 
CVČ
CVČ 
ŠH 
ZŠ Šturova
CVČ

Dugová V.

Dugová V.
Duga M
Buzikova V. ext.
Tomič/Vachu/Dugo
Neveďalová I ext.
Viskup K. ext.
Boorová L. ext *

Piatok

 

12.00 – 14.00
13.00 – 16.30
14.00 – 15.30
15.30 – 17.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.30 18.30 – 20.00

Mažoretky MŠ
Klubové aktivity @ internet
Varenie DeD
Zvieratká pre verejnosť
Športový
Spectar/Sebaobrana
Basketbal

MŠ SNP
CVČ
CVČ
CVČ
SPŠ
CVČ
CVČ

Dugova V. 
Duga M.
Dugova V.
Dugova V.
Šenšel S. ext.
Vydarený P. ext.
Šimko R. ext.

Sobota

09.00 – 17.00
14.00 – 18.00

Tried.hodiny netrad 1x mes
Filmová pátračka /verejnosť 2x 
CVČ

CVČ

Tomičová J.

Tomič/Vachulová

* od decembra

07.00 – 08.00  09.30 – 11.30 13.30 – 15.30 13.30 – 17.00
12.30 – 14.30 14.15 – 15.15 16.00 – 18.00
16.00 – 18.00 18.00 – 20.00
 

Plán mesiaca

Plán marec 2023

27.2. - 2. 3. Jarné prázdniny v CVČ,  8,00 -15,30 hod.

6. 3. Kartový turnaj , CVČ  13.30 h.

7. 3. Darčeky k MDŽ ,  CVČ 15.30 h.

8. 3. Volejbal MIX – okresné kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h.

10.3.Bedminton – okresné kolo SŠ,  GYM 8.30 h.

11. 3. Koncert Alyen Band,  CVČ 19.30 h.

15. 3. Fyzikálna olympiáda E,F - okresné kolo ZŠ , CVČ  8.30 h.

16. 3. MidiVolley Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM  8.00 h.

18. 3. Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.30 h.

20. 3. Pytagoriáda P 3,4,5 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

21. 3. Pytagoriáda P 6,7,8 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

23. 3. Streetbasket Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.00 h.

24. 3. Volejbal mix -  regionálne kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h

28. 3.Basketbal Ch,D - regionálne kolo SŠ,  GYM 8.00 h.

30. 3.Chemická olympiáda D  - okresné kolo ZŠ , GYM 8.00 h.

Vybíjana koed. 1.-4 roč. -  okresné kolo ZŠ, ZŠ Šturova 8.30 h.

31. 3. Geografická olympiáda E,F,G - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.30 h.

Meniny má:
Dnes 27.03. : Alena
Zajtra 28.03. : Soňa