Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1368838
 

Rozvrh hodin 2023-24

Deň

od - do Záujmový krúžok Miesto Vedúci
Pondelok

 

10.30 – 11.30

12.00 – 14.00 13.00 – 14.30
13.00 – 15.30
15.00 – 17.00
15.30 – 17.00
16.00 – 18.00 16.00 – 17.00
16.30 – 18.00
18.00 – 20.00

Zvieratkový pre seniorov

Anglický jazyk MŠ
Mažoretky ZŠ

Klubové aktivity @ internet
Zvieratkový/Stud.kuchyňa
Aktivity s Mladežou
Volejbal ZŠ
Futbal D SŠ
Tvorivý - Detský Domov
Basketbal

CVČ / DSS
MŠ SNP
ZŠ Šturova

CVČ
CVČ
CVČ /mesto
ZŠ Šturova
ŠH
DeD
SPŠ

Slašťanová I.

Klvačová M. ext. Dugová V.
Duga M.
Tomič/Vachu/Dugo
Slašťanová I.
Viskup K. ext.
Neveďalová I. ext.
Dugová V.
Šimko R. ext.

Utorok

12.00 – 14.00 13.00 – 16.00
13.15 – 14.45
14.15 – 16.15
14.30 – 16.30
15.00 – 16.00
15.00 – 17.15
16.00 – 17.00
16.30 – 18.30 18.00 – 19.30

Anglicky jazyk MŠ

Klubové aktivity @ internet
Roztlieskavačky
Šachový ZŠ
Florbalový
Mladežnicky parlament Zvieratkový/Stud.kuchyňa

Diskusný - sebarozvoj
Modelarsky
Spectar/Sebaobrana

MŠ SNP 
CVČ
ZŠ Šturova
CVČ 
SPŠ 
CVČ /mesto
CVČ 
DeD
CVČ
CVČ

Klvačová M. ext.
Duga M.
Dugová V. 
Perička P. ext.
Kollár I. ext.
Slašťanová I.
Tomič/Vachu/Dugo
Slašťanová I.
Hrín M. ext.

Vydarený P.ext.

Streda

 

13.00 – 17.00 13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
15.00 – 17.00
16.00 – 17.00

Klubové aktivity @ internet
Zvieratkový/
Stud.kuchyňa
Studená kuchyňa
Volejbal ZŠ
Diskusný -Sebapoznanie

CVČ
CVČ
CVČ
ZŠ Viestova
DeD

Duga M.

Dugová V.
Dugová V.
Viskup K. ext.
Slašťanová I.

Štvrtok

 

12.30 – 14.00
13.00 – 17.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.30
16.30 – 18.30
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
15.30 – 17.00

Mažoretky
Klubové aktivity @ internet
Diskusný klub Moje pravé ja
Výtvarný atelier / Sikovnícek
Tvorivý ateliér dospelí
Diskusný - Financie v malíčku
Futbal D SS
Volejbal ZŠ

MŠ Bradac 
CVČ
CVČ 
CVČ 
CVČ
CVČ 
ŠH 
ZŠ Šturova

Dugová V.

Duga M.
Slašťanová I.
Dugo/Buzikova V.ext.
Buzikova V.ext.
Slašťanová I.
Neveďalová I ext.
Viskup K. ext.

Piatok

 

9.30 – 11.00

12.30 – 14.00 13.00 – 17.00
14.00 – 15.30
14.00 – 16.00
15.30 – 17.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.30 18.30 – 20.00

Zvieratká DSS

Športovo pohybovy  MŠ
Klubové aktivity @ internet
Varenie DeD
Aktivity dobrovoľníci mládež
Zvieratká pre verejnosť

Hokejbal
Spectar/Sebaobrana
Basketbal

CVČ

MŠ SNP
CVČ
CVČ
CVČ / GYM
CVČ
CVČ
CVČ
SPŠ

Dugova V. 
Dugova V. 
Duga M.
Dugova V.
Slašťanová I.
Dugova V.
Šenšel S. ext.
Vydarený P. ext.
Šimko R. ext.

Sobota

09.00 – 17.00

Aktivity pre verejnosť /verejnosť 1x 

CVČ

Tomič/Vachulová

 

07.00 – 08.00  09.30 – 11.30 13.30 – 15.30 13.30 – 17.00
12.30 – 14.30 14.15 – 15.15 16.00 – 18.00
16.00 – 18.00 18.00 – 20.00
 

Plán mesiaca

Plán jún 2024

1. 6. Deň Detí , za katolíckym kostolom, 10.00 hod.

4. 6. Milionár - zábavno vedomostná súťaž, CVČ 14,00 hod.

5. 6. Školenie červený kríž,  Trenčín 8.00 hod.

8. 6. Voľby do Europarlamentu, CVČ   7.00 hod.

11. - 13. 6. Maľovanie obnova múrov mesta, 8.30 hod.

15. 6. Volejbal pre radosť pre ZŠ a SŠ ,  ŠH 8.00 hod.

Prespávačka v CVČ , 18.hod.

18. 6. Kvíz slušného správania, CVČ 14.00 hod.

19. 6. Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Viestova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

20. 6. Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Viestova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

25. 6. Stolnotenisový turnaj, CVČ 14.00 hod.

 

Pripravované aktivity na prázdniny:

8. - 12. 7. Prímestský tábor  I. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 85,-€

15. - 19. 7. Prímestský tábor  II. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 85,-€

14. - 21. 7. Pobytový tábor: Pakostane Chorvátsko,  410,-€

12. - 16. 8. Prímestský tábor  III. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod.,  85,-€

19. - 23. 8. Prímestský tábor  IV. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 85,-€

Meniny má:
Dnes 13.07. : Kamil
Zajtra 14.07. : Henrich