Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1259318
 

Rozvrh hodin 2023-24

Deň

od - do Záujmový krúžok Miesto Vedúci
Pondelok

 

10.30 – 11.30

12.00 – 14.00 13.00 – 14.30
13.00 – 15.30
15.00 – 17.00
15.30 – 17.00
16.00 – 18.00 16.00 – 17.00
16.30 – 18.00
18.00 – 20.00

Zvieratkový pre seniorov

Anglický jazyk MŠ
Mažoretky ZŠ

Klubové aktivity @ internet
Zvieratkový/Stud.kuchyňa
Aktivity s Mladežou
Volejbal ZŠ
Futbal D SŠ
Tvorivý - Detský Domov
Basketbal

CVČ / DSS
MŠ SNP
ZŠ Šturova

CVČ
CVČ
CVČ /mesto
ZŠ Šturova
ŠH
DeD
SPŠ

Slašťanová I.

Klvačová M. ext. Dugová V.
Duga M.
Tomič/Vachu/Dugo
Slašťanová I.
Viskup K. ext.
Neveďalová I. ext.
Dugová V.
Šimko R. ext.

Utorok

12.00 – 14.00 13.00 – 16.00
13.15 – 14.45
14.15 – 16.15
14.30 – 16.30
15.00 – 16.00
15.00 – 17.15
16.00 – 17.00
16.30 – 18.30 18.00 – 19.30

Anglicky jazyk MŠ

Klubové aktivity @ internet
Roztlieskavačky
Šachový ZŠ
Florbalový
Mladežnicky parlament Zvieratkový/Stud.kuchyňa

Diskusný - sebarozvoj
Modelarsky
Spectar/Sebaobrana

MŠ SNP 
CVČ
ZŠ Šturova
CVČ 
SPŠ 
CVČ /mesto
CVČ 
DeD
CVČ
CVČ

Klvačová M. ext.
Duga M.
Dugová V. 
Perička P. ext.
Kollár I. ext.
Slašťanová I.
Tomič/Vachu/Dugo
Slašťanová I.
Hrín M. ext.

Vydarený P.ext.

Streda

 

13.00 – 17.00 13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
15.00 – 17.00
16.00 – 17.00

Klubové aktivity @ internet
Zvieratkový/
Stud.kuchyňa
Studená kuchyňa
Volejbal ZŠ
Diskusný -Sebapoznanie

CVČ
CVČ
CVČ
ZŠ Viestova
DeD

Duga M.

Dugová V.
Dugová V.
Viskup K. ext.
Slašťanová I.

Štvrtok

 

12.30 – 14.00
13.00 – 17.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.30
16.30 – 18.30
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
15.30 – 17.00

Mažoretky
Klubové aktivity @ internet
Diskusný klub Moje pravé ja
Výtvarný atelier / Sikovnícek
Tvorivý ateliér dospelí
Diskusný - Financie v malíčku
Futbal D SS
Volejbal ZŠ

MŠ Bradac 
CVČ
CVČ 
CVČ 
CVČ
CVČ 
ŠH 
ZŠ Šturova

Dugová V.

Duga M.
Slašťanová I.
Dugo/Buzikova V.ext.
Buzikova V.ext.
Slašťanová I.
Neveďalová I ext.
Viskup K. ext.

Piatok

 

9.30 – 11.00

12.30 – 14.00 13.00 – 17.00
14.00 – 15.30
14.00 – 16.00
15.30 – 17.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.30 18.30 – 20.00

Zvieratká DSS

Športovo pohybovy  MŠ
Klubové aktivity @ internet
Varenie DeD
Aktivity dobrovoľníci mládež
Zvieratká pre verejnosť

Hokejbal
Spectar/Sebaobrana
Basketbal

CVČ

MŠ SNP
CVČ
CVČ
CVČ / GYM
CVČ
CVČ
CVČ
SPŠ

Dugova V. 
Dugova V. 
Duga M.
Dugova V.
Slašťanová I.
Dugova V.
Šenšel S. ext.
Vydarený P. ext.
Šimko R. ext.

Sobota

09.00 – 17.00

Aktivity pre verejnosť /verejnosť 1x 

CVČ

Tomič/Vachulová

 

07.00 – 08.00  09.30 – 11.30 13.30 – 15.30 13.30 – 17.00
12.30 – 14.30 14.15 – 15.15 16.00 – 18.00
16.00 – 18.00 18.00 – 20.00
 

Plán mesiaca

Plán december 2023

1.12.   Workshop – výroba vianočných ozdôb a darčekov, CVČ 13,00 hod.

Konferencia MP TSK v Púchove - existujúcich a novovzniknutých, prezentácia činnosti a plán 2024

2.12.   Výlet Viedeň – Prírodovedné múzeum a trhy , odchod 9,00 hod

5.12.   Mikulášsky program, Khamoro 15,30 hod

6.12.   Mikulášsky program, námestie mesto 16,00 hod

7.12.   Mikulášsky program ZSE, DSS Nezábudka 10,00 hod.

8.12.   Mikuláš Pampúšik, DK 9,30 hod.

9.12.   Vianočné posedenie OPCHCH, CVČ  15,00 hod.

10.12.  Šachový turnaj – liga, CVČ 9.30 hod.

13.12.  Workshop -  zdobenie medovníkov, CVČ 13,30 hod.

13. - 15. 12.2023 - Vianočné balíčky MP  pre deduškov, babičky a detičky

14.12.  Vianočné trhy, námestie 10,00 hod.

18.12.  MP – zasadnutie, menovacie dekréty, MU 13,00 hod.

19.12.  Stretnutie koordinátorov ŠP a MP ZŠ, SŠ v TN

 

28.12.  Hry, MiniZOO, Tvorivé aktivity, CVČ  9,00- 13,00 hod.

29.12.  Hry, MiniZOO, Tvorivé aktivity, CVČ  9,00- 13,00 hod.

Meniny má:
Dnes 11.12. : Hilda
Zajtra 12.12. : Otília