Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1125291
Hlavná stránka/Novinky

Novinky

Soboty v CVČ

Napísal spravcawebu 04.11.21

soboty_v_cvc

Last Updated on Thursday, 25 November 2021 16:41
 

Jesenné prázdniny

Napísal spravcawebu 25.10.21

jesenny_workshop_-_21

Last Updated on Wednesday, 08 December 2021 12:44
 

Revitalizácia ihriska pred budovou

Napísal spravcawebu 20.08.21

Vážení rodičia, milé deti,

sme radi že sa nám podarilo zrealizovať s finančným príspevkom Mesta Myjava projekt obnovy ihriska pred budovou CVČ , ktoré pre Vás bude atraktívnejšie aj bezpečnejšie.  Termin prerábky je stanovený od 1/2 augusta - do 1/2 októbra. Prosíme Vás o trpezlivosť, verím ze výsledok nás všetkých poteší.

R-CVČ

 

20211105_14285220210514_131604

Last Updated on Friday, 05 November 2021 14:57
 

Vedomostné a záujmovo umel súťaže ZŠ 2021-22

Napísal spravcawebu 11.10.21

Last Updated on Monday, 11 October 2021 15:49
 

Školské šport. súťaže ZŠ a SŠ 2021-22

Napísal spravcawebu 11.10.21

Last Updated on Monday, 11 October 2021 15:49
 

Ponuka záujmových krúžkov 2021-22

Napísal spravcawebu 27.08.21

Ahoooojte milí rodičia aj deti, študenti :)

Chceme Vás osloviť s ponukou záujmových krúžkov ktoré od septembra budú opäť pokračovať pod CVČ aj s prihliadnutím na aktuálnu situáciu Covid semaforu:  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

Prihlásiť sa môžete s vypísanou prihláškou buď mailom, alebo osobne.  Tešíme sa na Vás :)

príjmový účet na platby za ZÚ :  SK50 0900 0000 0051 6809 6926   -   banka SLSP

florbal_zuponuka_2021-22

Last Updated on Thursday, 04 November 2021 21:24
 

Pokyny k testovaniu počas letnej táborovej činnosti

Napísal spravcawebu 25.06.21

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí podľa §25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné, aby boli pri nástupe na tábory splnené nasledujúce podmienky :

POBYTOVÝ TÁBOR

V zmysle záverov zasadnutia epidemiologického konzília Ústredného krízového štábu zo dňa 17.6.2021 bolo prijaté rozhodnutie o nutnosti testovania detí pred vstupom na zotavovacie podujatie.

Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

 • a)   ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • b)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • c)    ktoré sú najmenej 21  dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • d)    ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • e)    ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • f)     do 10 rokov veku.

Podrobnosti týkajúce sa úhrady za laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19  stanoví Ministerstvo zdravotníctva SR.

Povinná dokumentácia pobytového tábora:

 • Negatívny RP-PCR test k nahliadnutiu pri nástupe do tábora
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

 

 • Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu

Tlačivá povinnej dokumentácii pre zefektívnenie nástupu v prvý deň tábora je možnosť doniesť už vypísané

Celé znenie usmernenia nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf

Last Updated on Friday, 25 June 2021 14:54
 
7 / 90

Plán mesiaca

Plán marec 2023

27.2. - 2. 3. Jarné prázdniny v CVČ,  8,00 -15,30 hod.

6. 3. Kartový turnaj , CVČ  13.30 h.

7. 3. Darčeky k MDŽ ,  CVČ 15.30 h.

8. 3. Volejbal MIX – okresné kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h.

10.3.Bedminton – okresné kolo SŠ,  GYM 8.30 h.

11. 3. Koncert Alyen Band,  CVČ 19.30 h.

15. 3. Fyzikálna olympiáda E,F - okresné kolo ZŠ , CVČ  8.30 h.

16. 3. MidiVolley Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM  8.00 h.

18. 3. Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.30 h.

20. 3. Pytagoriáda P 3,4,5 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

21. 3. Pytagoriáda P 6,7,8 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

23. 3. Streetbasket Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.00 h.

24. 3. Volejbal mix -  regionálne kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h

28. 3.Basketbal Ch,D - regionálne kolo SŠ,  GYM 8.00 h.

30. 3.Chemická olympiáda D  - okresné kolo ZŠ , GYM 8.00 h.

Vybíjana koed. 1.-4 roč. -  okresné kolo ZŠ, ZŠ Šturova 8.30 h.

31. 3. Geografická olympiáda E,F,G - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.30 h.

Meniny má:
Dnes 27.03. : Alena
Zajtra 28.03. : Soňa