Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1075522
Hlavná stránka/Novinky

Novinky

Plán júl - august 2021

Napísal spravcawebu 14.07.21

 

 

Last Updated on Thursday, 04 November 2021 21:10
 

OZNAM o otvorení CVČ

Napísal spravcawebu 14.05.21

Vážení rodičia, naše milé deti.

Oznamujeme Vám , že v pondelok 17.5.2021 opäť otvárame a obnovujeme činnosť záujmových krúžkov CVČ -  Centra voľného času v Myjave.

Na to, aby ste mohli krúžok navštevovať, potrebujeme:

 • vždy na začiatku krúžku predložiť vedúcemu záujmoveho krúžku podpísané tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Každý týždeň dopíšete len dátum a podpis. POZOR! Deťom do 18 rokov ho podpisuje zákonný zástupca, plnoletí členovia krúžkov majú vlastné tlačivo (obe sú dole pod textom)
 • pri nástupe na  krúžok treba zaplatiť aj  poplatok. Niektorí ste zaplatili už v októbri, Vám platbu prenesieme a alikvotnú čiastku vrátime po ukončení školského roku. Vy, ktorí ste ešte neplatili, stačí, keď zaplatíte podľa prihlášky /1 mesiac (podľa kategórie: deti MŠ, ZŠ ,VŠ  4,00 Eur, dospelá osoba od 18 + rokov 6,00 Eur. Členovia s trvalým pobytom mimo MY majú poplatok vyšší, ak ich obec neprispieva na našu činnosť). Číslo účtu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 6809 6926 , variabilný symbol: 2021, do poznámky uviesť (meno a priezvisko dieťaťa a krúžok)
 • dieťa od 6 rokov musí mať počas krúžku prekryté horné dýchacie cesty rúškom (mimo športových aktivít)
 • sprievodcovia detí majú vstup do budovy zakázaný (s výnimkou vstupu do vestibulu pred 1.krúžkom za účelom prevzatia čistých tlačív)
 • v prílohe máte aj tlačivo "Súhlas so spracovaním osobných údajov", ak ste ho nevypisovali na začiatku školského roku prosíme ho priniesť vypísané!
 • V prípade, že si tlačivá nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícii pred začiatkom 1.krúžku v CVČ, príďte si ho vypísať
 • krúžková činnosť bude ukončená v týždni od 14. do 18.júna 2021 (príprava CVČ na letnú činnosť)
 • deti sa môžu prezúvať, obuv a veci však berú so sebou do učebne (v budove CVČ)
 • prosíme, aby mali so sebou náhradné rúško, príp. vlastnú dezinfekciu (ak im naša nevyhovuje)

VÁŠ KRÚŽOK JE V ROZVRHU / sekcia záujmové krúžky- rozvrh hodín / : deň/čas/miesto

Tešíme sa na Vás, Vaši CVČkári :-)

 

Last Updated on Friday, 14 May 2021 12:43
 

Plán predmetových olympiád 2020-21

Napísal Service 01.02.10

Forma realizácie Okresných Kôl :  dištančnou /prezenčnou formou podľa podmienok

 

26. 11.2020    Technická olympiáda OK

27. 11.2020    Slovenský jazyk a lit. – olympiáda OK

 

13. 1. 2021      Anglický jazyk – olympiáda OK

20. 1. 2021      Nemecký jazyk – olympiáda OK

27. 1. 2021      Matematická olympiáda Z 9 OK

 

5. 2. 2021      Geografická olympiáda  E-G OK

8. 2. 2021      Biologická olympiáda C OK

11.2. 2021     Dejepisná olympiáda OK

 

17. 3. 2021      Fyzikálna olympiáda E, F  OK

31. 3. 2021      Matematická olympiáda Z 6,7,8  OK

 

8. 4. 2021        Biologická olympiáda E  OK

13. 4. 2021      Pytagoriáda P 3,4,5  OK

14. 4. 2021      Pytagoriáda P 6,7,8  OK

20. 4. 2021      Biologická olympiáda  D  OK

 

7. 6. 2021      Hurbanov pamätník OK

Last Updated on Wednesday, 14 July 2021 08:05
 

PF 2021

Napísal spravcawebu 16.12.20

pf_2021

Last Updated on Wednesday, 16 December 2020 13:41
 

Oznam preventívneho opatrenia

Napísal spravcawebu 12.10.20

Vážení rodičia, deti

Na základe výsledkov rokovaní krízového  štábu a Ministerstva školstva SR bude školské zariadenie od 12.10.2020 ZATVORENÉ do odvolania !!!

Sledujte prosím ďalšie pokyny na našej WEB stránke. Verím, že tento stav nepotrvá dlho a my sa budeme môcť čoskoro opäť stretnúť...

Last Updated on Monday, 12 October 2020 07:42
 

Celoplošné testovanie

Napísal spravcawebu 28.10.20

v sobotu, 31. októbra 2020 a v nedeľu, 1. novembra 2020 bude aj CVČ obvod č.4 odberové miesto v čase od 7.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 22.00 h

v sobotu, 7. novembra 2020 a v nedeľu, 8. novembra 2020 od 8.00 h do 20.00 h bude opäť prebiehať druhé kolo testovania

https://myjava.sk/mesto/aktuality/1742-celoplosne-testovanie-je-schvalene-so-zmenou-casu

Last Updated on Saturday, 07 November 2020 12:20
 

Otvorenie školského roka 2020/21

Napísal spravcawebu 29.08.20

CVČ Myjava otvára svoje brány pre malých i veľkých od 2.septembra 2020. Záujmová činnosť zatiaľ nebude možná -  možnosť prihlásiť sa do ZU denne do 17.hod.

Krúžky začnú pracovať od 5.októbra 2020. Ponuku krúžkov aj rozvrh nájdete v sekcii záujmové krúžky. - rozvrh hodín. Účastníci záujmových činností musia odovzdať vyhlásenie, ktoré nájdu tu:

Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ pre školský rok 2020/2021 upravuje Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Žiadame všetkých účastníkov záujmovej činnosti  o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení

 

Pokyny pre rodičov a členov Záujmových útvarov

 

 • vstup a pobyt v Centre voľného času (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vstupe do prevádzky je každý povinný aplikovať si dezinfekciu na ruky,
 • zákonný zástupca, alebo plnoletý člen ZÚ je povinný priniesť na prvé stretnutie Vyhlásenie o bezinfenkčnosti.
 • člena záujmového útvaru môže v budove CVČ sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca, odporúčame, aby v priestoroch CVČ zotrval iba nevyhnutný čas,
 • ak člen ZÚ v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú,
 • vedúci záujmového útvaru zváži použitie rúška u členov podľa charakteru činnosti ZÚ,
 • všetci členovia ZÚ sú povinní riadiť sa aktuálnymi pokynmi vedúceho ZÚ.

 

Pokyny boli vydané v súlade s Usmernením pre CVČ MŠVVaŠ zverejnených na stránke  ministerstva zo dňa 18. 9. 2020, na základe manuálu – Organizácia podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 zo dňa 16. 9. 2020 a pokynov ÚVZ SR vychádzajúc z Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7311/2020 s účinnosťou od 18. 09. 2020

Vzťahujú sa na začiatok realizácie pravidelného záujmového vzdelávania, ktoré je ukotvené vo Výchovnom programe CVČ na školský rok 2020/2021 a budú trvať do odvolania, resp. aktualizácie pokynov príslušných orgánov.

 

V Myjave, 30. 9. 2020                                                      Mgr. Mário  D u g a

riaditeľ CVČ

Last Updated on Thursday, 01 October 2020 14:50
 
6 / 88

Plán mesiaca

Plán október 2022

11.10.  Turnaj v stolnom futbale a tenise, CVČ 14.00 hod.

14.10.  Vyroba svetlonosov z papiera, CVČ 14.00 hod.

17.10.  Zemepisný kvíz - hlavné mestá štátov, CVČ 14.00 hod.

18.10.  Rada školy pri CVČ, CVČ 17.00 hod.

20.10.  Veľký Futbal Ch SŠ – okresné kolo,  UT Spartak My 8.30 hod.

26.10.  Veľký Futbal Ch SŠ – regionálne kolo,  UT Spartak My 9.30 hod.

Halloween party, CVČ 15.30 hod.

27.10   Futbal Škol.pohár Ch ZŠ – okresné kolo,  ZŠ Šturova My 8.30 hod.

Po stopach líšky Elišky - prespávačka, Javorinka Dubník , CVČ 15.30 hod.

28.10.   Komunálne voľby 2022 , CVČ  7,00 -  20.00 hod.

28.10.  -1.11.   Jesenné prázdniny

2.11.   Lampionová spomienka ,  18.00 hod. mesto

Meniny má:
Dnes 02.12. : Bibiána
Zajtra 03.12. : Oldrich