Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1368832
 

Zoznam predsedov 2016/17

Zoznam predsedov hodnotiacích komisií olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží – 2016/2017

Pytagoriáda:

Miesto konania: ZŠ Viestova 1, Myjava
Predsedovia komisií: Mgr. Darina Kizeková

Matematická olympiáda:

Miesto konania: CVČ, Dolná štvrť 368/23, Myjava  /6,7,8 roč.

Centrum voľného času, Dolná štvrť 368/23, Myjava  /5,9 roč.
Predsedovia komisií: Mgr. Darina Kizeková

Fyzikálna olympiáda:

Miesto konania: Centrum voľného času, Dolná štvrť 368/23, Myjava
Predsedovia komisií: Mgr. Darina Kizeková

Geografická olympiáda:

Miesto konania: Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
Predsedovia komisií: PaedDr. Andrea Ušiaková, GYM Myjava

Šalianský Maťko, Rozprávkové vretienko, Hurbanov pamätník:

Miesto konania:Základná umelecká škola, Partizánska 290/17, Myjava
Predsedovia komisií : Mgr. Viera Feriancová, Centrum tradičnej kultúry Myjava

Mgr. Anna Turanová, Okresný úrad odbor školstva a mládeže Trenčín

Anglický jazyk:

Miesto konania: Gymnázium, Jablonská 5, Myjava

Predsedovia komisií: Mgr. Vlasta Hyžová, GYM Myjava

Slovenský jazyk a literatúra:

Miesto konania: ZŠ Viestova 1, Myjava
Predsedovia komisií: Mgr. Drahomíra Kariková. ZŠ Viestova Myjava

Dejepisná olympiáda:

Miesto konania: ZŠ Štúrova 18, Myjava
Predsedovia komisií: Mgr. Elena Marečková, ZŠ Štúrova Myjava

Európa v škole:

Miesto konania: Centrum voľného času, Dolná štvrť 368/23, Myjava
Predsedovia komisií: Mgr. Eva Tomišová , Viera Buziková, ZUŠ Myjava /výtvarná časť

Mgr. Alena Kmeťová, ŠÚ Myjava / literárna časť

Slávik Slovenska:

Miesto konania: Centrum voľného času, Dolná štvrť 368/23, Myjava 
Predsedovia komisií: Mgr. Erika Matulová , ZUŠ Myjava

Ostatné olympiády ( Štúr.Dubč.Uhrov, ONJ,ChO, BioO) - miesto konania: s okresom Nové Mesto n Váhom – miesto a zoznam predsedov podľa propozicii

 

Plán mesiaca

Plán jún 2024

1. 6. Deň Detí , za katolíckym kostolom, 10.00 hod.

4. 6. Milionár - zábavno vedomostná súťaž, CVČ 14,00 hod.

5. 6. Školenie červený kríž,  Trenčín 8.00 hod.

8. 6. Voľby do Europarlamentu, CVČ   7.00 hod.

11. - 13. 6. Maľovanie obnova múrov mesta, 8.30 hod.

15. 6. Volejbal pre radosť pre ZŠ a SŠ ,  ŠH 8.00 hod.

Prespávačka v CVČ , 18.hod.

18. 6. Kvíz slušného správania, CVČ 14.00 hod.

19. 6. Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Viestova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

20. 6. Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Viestova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

25. 6. Stolnotenisový turnaj, CVČ 14.00 hod.

 

Pripravované aktivity na prázdniny:

8. - 12. 7. Prímestský tábor  I. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 85,-€

15. - 19. 7. Prímestský tábor  II. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 85,-€

14. - 21. 7. Pobytový tábor: Pakostane Chorvátsko,  410,-€

12. - 16. 8. Prímestský tábor  III. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod.,  85,-€

19. - 23. 8. Prímestský tábor  IV. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 85,-€

Meniny má:
Dnes 13.07. : Kamil
Zajtra 14.07. : Henrich