Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1325787
 

Plán mesiaca

Plán april 2024

3. 4. Matem olympiáda 6,7,8.roč  ZŠ – okresné kolo, CVČ  8.30 hod.

4. 4. Hurbanov pamätník  ZŠ – okresné kolo, ZUŠ  8.30 hod

Mladežnícky parlament zasadnutie, MU 16.00 hod.

6. 4. Voľby II. kolo, CVČ 7.00 – 22.00 hod.

9. 4. Pytagoriáda P 3,4,5 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

Vybíjaná ZŠ - okresné kolo, ŠH  8.30 hod.

10. 4. Pytagoriáda P 6,7,8 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

11. 4. Stolno-futbalový turnaj, CVČ 14.00 hod.

15. -  17. 4. Mladežnícky parlament Workshop online

17. 4. Vybíjaná ZŠ - regionálne kolo, ŠH  8.30 hod.

19. – 20.4. Expedícia Ježka Rudka, pobyt  Javorinka Dubník

19. – 21.4. Stretnutie mládežníckych parlamentov Púchov

23. 4. Streetbasket ZŠ Ch,D - regionálne kolo,  ŠH  8.30 hod.

25. 5. McDonald futbal ZŠ 1.-4.roč - okresné kolo, UT Spartak 8.30 hod.

Ocenenie Jubilantov v spolupraci s Mladež parlamentom, MU 13,30 hod.

26. 4. Turnaj v dáme, CVČ 14.00 hod.

Meniny má:
Dnes 14.04. : Fedor
Zajtra 15.04. : Dana,Danica